"АЛУМИНА ТРИМЕКС" АД е специализирано предприятие за леене на алуминиеви и цинкови сплави.

Предприятието е създадено през 1971 година като обособена част на "ВМЗ" ЕАД гр. Сопот. Частна собственост е от месец май 2003 година.

До момента на приватизацията предприятието е произвеждало отливки от алуминиеви и цинкови сплави за нуждите на военно-промишленият комплекс

"АЛУМИНА ТРИМЕКС" АД е сертифицирана, съгласно изискванията на EN ISO 9001:2000 със сертификат HU05/1155 от 18/04/2005